Ζωγράφος Ρουθ Κακουλίδου

  • Προσωπική ιστοσελίδα της ζωγράφου.
  • Πολλές φωτογραφίες με δείγματα από τα έργα της.

Ιστοσελίδα Kakoulidou.gr