Πρόγράμματα Shareware της Xarka Software

Τα παρακάτω διατίθονται μόνο στα Αγγλικά.

Για καλύτερη καλύτερη περιγραφή δείτε την κεντρική αγγλική σελίδα.

OptiPerl 5

Αυτό το πρόγραμμα βοηθά στη δημιουργία CGI προγραμμάτων σε Perl, χωρίς να είμαστε στο δίκτυο.

Μπορείτε ακόμα να ελέξετε το πρόγραμμα για λάθη ή να το τρέξετε κανονικά. Το OptiPerl περιλαμβάνει πλήθος βοηθημάτων για τον προγραμματισμό, όπως περιγράμματα για εισαγωγή, GET, POST queries, URL κωδικοποίηση κτλ. Περιέχει ακόμα οδηγίες για το τί πρέπει να κάνουμε για να τρέξουμε CGI Perl προγράμματα σε Windows για δοκιμές, πρίν τα στείλουμε σε κάποιον web-server.

Βραβείο 5 αγελάδων στο Tucows!

 

HTML Catalog Maker

Για όσους δεν γνωρίζουν προγραμματισμό σε CGI, ASP, κτλ αυτό το πρόγραμμα βοηθά στη δημιουργία απλών σελίδων html από βάση δεδομένων. Μπορούμε να βάλουμε εικόνες, mp3, και να φτιάξουμε ιστοσελίδες σε οποιαδήποτε μορφή. Οι τελικές σελίδες παράγονται από πρότυπα που ο χρήστης καθορίζει.