Πληροφορίες Xarka Software

Παράγουμε λογισμικό με κύριο στόχο την διεθνή αγορά shareware, γι'αυτό και η ποιότητα των εφαρμογών μας μας είναι ισάξια με αυτή των ξένων εταιριών software.

Είμαστε μέλος της ένωσης Association of Shareware Professionals.

Φόρμα Επικοινωνίας

Διευθύνσεις E-mail

Πληροφορίες: info@xarka.com

Υποστήριξη: support@xarka.com

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας!