Προβλήματα στην εμφάνιση Ελληνικών γραμματοσειρών

Αν δε μπορείτε να δείτε σωστά τα Ελληνικά, ακολουθείστε με προσοχή τις παρακάτω οδηγίες ανάλογα με την έκδοση Windows που έχετε:

Ελληνικά στα Windows Vista

 • Πατήστε: Start > Settings > Control Panel
 • Κάντε κλικ στο: Clock, Languange and Region
 • Κάντε κλικ στο: Regional and Language Options
 • Επιλέξτε το tab Adminstrative και πατήστε το κουμπί "Change system locale..."
 • Επιλέξτε Greek στο Drop-Menu του Current System Locale.

Ίσως να χρειαστεί να βάλετε το CD των Windows.

Ελληνικά στα Windows XP / 2003 Server

 • Πατήστε: Start > Settings > Control Panel
 • Κάντε διπλό κλικ στο: Regional and Language Options
 • Επιλέξτε το tab Advanced
 • Επιλέξτε Greek στο Drop-Menu του Language for non-Unicode Programs

Ίσως να χρειαστεί να βάλετε το CD των Windows.

Ελληνικά στα Windows 2000

 • Πατήστε: Start > Settings > Control Panel
 • Κάντε διπλό κλικ στο: Regional Options
 • Επιλέξτε το tab General
 • Στο κάτω κουτί "Language settings for system", τικάρετε Greek.
 • Πατήστε το κουμπί "Set Default", και επιλέξτε Greek
 • Ύστερα στο επάνο κουτί, "Settings for current user", επιλέξτε Greek
 • Ελεγξτε τις υπόλοιπες σελίδες του παραθύρου, για τη σωστή χρήση του συμβόλου € για νομισματικές αξίες, ώρα κτλ.

Ίσως να χρειαστεί να βάλετε το CD των Windows ή/και Restart.

Ελληνικά στα Windows 98 / NT / Me

Αν δεν μπορείτε να δείτε σωστά τα Ελληνικά, δυστυχώς μόνη λύση είναι με δισκέτα εκκίνησης του DOS, να σβυστoύν τελείως οι υποκατάλογοι c:\Windows και c:\Program files, και να ξαναγίνει εγκατάσταση των Windows από το CD. Κατά τη διάκεια της εγκατάστασης να επιλεγεί Default Codepage Greek 737.

Δε γίνεται με άλλον τρόπο και ούτε είναι δυνατόν η εγκατάσταση μέσα από τα ίδια τα Windows, παρά μόνο από DOS και με σβύσιμο των παραπάνω υποκαταλόγων. Φροντίστε να κρατήσετε αντίγραφα ασφαλείας, και ζητήστε την βοήθεια ενός έμπειρου χρήστη.